หน้าแรก / สินค้าราคาพิเศษ ประจำปี 2566

Promotion ตู้อบเพาะเชื้อ N-Biotek รุ่น NB-203M

ตู้อบเพาะเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator)
ยี่ห้อ N-BIOTEK
รุ่น NB-203M, ความจุ 15.2 ลิตร
ขนาด WxDxH (mm) = 292 x 333 x 433

READ MORE

Promotion เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง OHAUS

เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ ทศนิยม 5 ตำแหน่ง OHAUS
รุ่น EX225D/AD
Max 120g / 220g
Readability = 0.00001g
 

READ MORE

Promotion เครื่องชั่ง 1 ตำแหน่ง OHAUS

เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ ทศนิยม 1 ตำแหน่ง OHAUS
รุ่น Scout Pro SPU401
Max 400 g, D = 0.1 g
 

READ MORE

Promotion ตู้ปลอดเชื้อ HEAL FORCE รุ่น HFsafe-1800

ตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet) ยี่ห้อ HEAL FORCE 
รุ่น HFsafe-1800
Nominal Size = 1.8 meters(6’)
ขนาด WxDxH (mm) = 1,923 × 771 × 2,255

READ MORE