หน้าแรก / ยี่ห้อ ALP

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติ ALP รุ่น CL Series

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติชนิดแนวตั้ง (Automatic Autoclave) สำหรับใส่ของที่จะนึ่งฆ่าเชื้อทางด้านบนและสามารถอุ่นของที่นึ่งแล้วได้ พร้อมระบบทำแห้งตัวอย่าง

ยี่ห้อ : ALP     ประเทศ : ญี่ปุ่น

READ MORE