หน้าแรก / ARCTIKO

เครื่องแช่เยือกแข็ง -150 องศาเซลเซียส รุ่น CRYO 230

รุ่น CRYO 230
ยี่ห้อ ARCTIKO
ประเทศ เดนมาร์ค

READ MORE

ตู้แช่แข็ง –86 องศาเซลเซียส รุ่น ULUF 850

รุ่น ULUF 850
ยี่ห้อ ARCTIKO
ประเทศ เดนมาร์ค

READ MORE

ตู้แช่แข็ง –86 องศาเซลเซียส รุ่น ULTF 420

รุ่น ULTF 420
ยี่ห้อ ARCTIKO
ประเทศ เดนมาร์ค

READ MORE

ตู้แช่เก็บสารเคมี -30/-10 องศาเซลเซียส รุ่น LF 700

รุ่น LF 700
ยี่ห้อ ARCTIKO
ประเทศ เดนมาร์ค

READ MORE

ตู้แช่เก็บสารเคมี -30/-10 องศาเซลเซียส รุ่น LF 1400

รุ่น LF 1400
ยี่ห้อ ARCTIKO
ประเทศ เดนมาร์ค

READ MORE

ตู้แช่เก็บสารเคมี -30/-10 องศาเซลเซียส รุ่น PF 700

รุ่น PF 700
ยี่ห้อ ARCTIKO
ประเทศ เดนมาร์ค

READ MORE

ตู้แช่เก็บสารเคมี -30/-10 องศาเซลเซียส รุ่น PF 1400

รุ่น PF 1400
ยี่ห้อ ARCTIKO
ประเทศ เดนมาร์ค

READ MORE

ตู้เย็นเก็บสารเคมี +1/+10 องศาเซลเซียส รุ่น LR 700

รุ่น LR 700
ยี่ห้อ ARCTIKO
ประเทศ เดนมาร์ค

READ MORE

ตู้เย็นเก็บสารเคมี +1/+10 องศาเซลเซียส รุ่น LR 1400

รุ่น LR 1400
ยี่ห้อ ARCTIKO
ประเทศ เดนมาร์ค

READ MORE

ตู้เย็นเก็บสารเคมี +1/+10 องศาเซลเซียส รุ่น PR 700

รุ่น PR 700
ยี่ห้อ ARCTIKO
ประเทศ เดนมาร์ค

READ MORE