หน้าแรก / BARRANCA DIAMOND

เครื่องตัดหินบาง รุ่น HP18, 20, 24, 30

                               HP18         HP20          HP24         HP30

Amperage 8 8 8 8
Motor RPM 1725 1725 1725 1725
Blade RPM 700 700 500 380
Arbor 1" 1" 1" 1"
Blade Capacity 16" - 20" 16" - 20" 20" - 24" 24" - 30"
Depth of Cut 7-1/2" 8-1/2" 10" 12"

ยี่ห้อ BARRANCA DIAMOND          ประเทศ สหรัฐอเมริกา

READ MORE

เครื่องตัดหินบาง รุ่น HP14

Blade Capacity: 12"-14"
Depth Of Cut: 4-5/8"
Max. Vise Opening: 5-3/4"
Oil Capacity: 2.2 Gallons
Blade: 14" BD-301

ยี่ห้อ BARRANCA DIAMOND          ประเทศ สหรัฐอเมริกา

READ MORE

เครื่องตัดหินบาง รุ่น MK-101

Blade RPM: 3,450
Blade Capacity: 10" (254mm)
Blade Arbor: 5/8"
Depth of Cut: 3" (76mm)
Length of Cut: 20"

ยี่ห้อ BARRANCA DIAMOND          ประเทศ สหรัฐอเมริกา

READ MORE

เครื่องตัดหินบาง รุ่น BD10

Motor RPM: 1725
Blade Shaft: 5/8"
Blade Capacity: 8"-10"

ยี่ห้อ BARRANCA DIAMOND          ประเทศ สหรัฐอเมริกา

READ MORE

เครื่องตัดหินบาง รุ่น BD7

Motor RPM: 3,300
Blade Hub: 5/8"
Blade Capacity: 7"

ยี่ห้อ BARRANCA DIAMOND          ประเทศ สหรัฐอเมริกา

READ MORE

Six-Inch Carbide Cab Combo Workshop

1/3 hp thermal protected 1,725 RPM motor
100 & 200 grit 6" x 1" carbide wheels
400, 600, 1,200 & 3,000 mesh resin-bond diamond belts
6" x 1-1/2" rubber expandable drum

ยี่ห้อ BARRANCA DIAMOND          ประเทศ สหรัฐอเมริกา

READ MORE

Six-Inch Diamond Cab Combo Workshop

1/3 hp thermal protected 1,725 RPM motor
80 & 180 grit 6" x 1-1/2" brazed metal-bond diamond wheels
400, 600, 1,200 & 3,000 mesh 6" x 1-1/2" resin-bond diamond belts
6" x 1-1/2" rubber expandable drum

ยี่ห้อ BARRANCA DIAMOND          ประเทศ สหรัฐอเมริกา

READ MORE

เครื่องตัดหินบาง รุ่น MK-170

Motor: 1/2 hp, 120V
Amps: 5
RPM: 5,500
Blade Capacity: 7" (178mm)
Arbor Size: 5/8" (16mm)

ยี่ห้อ BARRANCA DIAMOND          ประเทศ สหรัฐอเมริกา

READ MORE

เครื่องตัดหินบาง รุ่น MK-145

Motor: 1/2 hp, 120V
RPM: 5,500
Blade Capacity: 4-1/2"
Depth of Cut (4-1/2" blade): 1"

ยี่ห้อ BARRANCA DIAMOND          ประเทศ สหรัฐอเมริกา

READ MORE