หน้าแรก / FIOCHETTI

ตู้เย็นเก็บสารเคมี +2/+15 องศาเซลเซียส รุ่น MEDIKA 700

รุ่น MEDIKA 700
ยี่ห้อ FIOCHETTI
ประเทศ อิตาลี

READ MORE

ตู้เย็นเก็บสารเคมี +2/+15 องศาเซลเซียส รุ่น MEDIKA 1500

รุ่น MEDIKA 1500
ยี่ห้อ FIOCHETTI
ประเทศ อิตาลี

READ MORE

ตู้แช่แข็ง -10/-25°C รุ่น FREEZER 700

รุ่น FREEZER 700
ยี่ห้อ FIOCHETTI
ประเทศ อิตาลี

READ MORE

ตู้แช่แข็ง -10/-25°C รุ่น FREEZER 1500

รุ่น FREEZER 1500
ยี่ห้อ FIOCHETTI
ประเทศ อิตาลี

READ MORE

ตู้แช่ +2/+15°C ; -10/-24°C รุ่น LABOR 2T 700

รุ่น LABOR 2T 700
ยี่ห้อ FIOCHETTI
ประเทศ อิตาลี

READ MORE

ตู้แช่ +2/+10°C ; -20/-35°C รุ่น SUPERARTIC 2T 700

รุ่น SUPERARTIC 2T 700
ยี่ห้อ FIOCHETTI
ประเทศ อิตาลี

READ MORE

ตู้แช่ +2/+15°C; -15/-20°C รุ่น VISION 2T 700

รุ่น VISION 2T 700
ยี่ห้อ FIOCHETTI
ประเทศ อิตาลี

READ MORE

ตู้เย็นเก็บเลือด +4 องศาเซลเซียส รุ่น EMOTECA700

รุ่น EMOTECA 700
ยี่ห้อ FIOCHETTI
ประเทศ อิตาลี

READ MORE

ตู้เย็นเก็บเลือด +4 องศาเซลเซียส รุ่น EMOTECA1500

รุ่น EMOTECA 1500
ยี่ห้อ FIOCHETTI
ประเทศ อิตาลี

READ MORE

ตู้แช่ -10/-40 องศาเซลเซียส รุ่น PLASMA 700

รุ่น PLASMA 700
ยี่ห้อ FIOCHETTI
ประเทศ อิตาลี

READ MORE

ตู้แช่ -10/-40 องศาเซลเซียส รุ่น PLASMA 1500

รุ่น PLASMA 1500
ยี่ห้อ FIOCHETTI
ประเทศ อิตาลี

READ MORE