หน้าแรก / NABERTHERM

เตาเผาไฟฟ้า 1300 °C รุ่น L, LT

รุ่น L-LT5/13, L-LT9/13, L-LT15/13
ยี่ห้อ Nabertherm
ประเทศ เยอรมัน

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้า 1100 °C รุ่น LE

รุ่น LE 1/11 ,2/11 ,6/11 ,14/11
ยี่ห้อ Nabertherm
ประเทศ เยอรมัน

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้า 1100 °C รุ่น LV, LVT

รุ่น LV 3/11 - LVT 15/11
ยี่ห้อ Nabertherm
ประเทศ เยอรมัน

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้า 1200 °C, 1300 °C, 1400 °C รุ่น LH, LF

รุ่น LH 15/12 - LF 120/14
ยี่ห้อ Nabertherm
ประเทศ เยอรมัน

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้า 1400 °C, 1500 °C, 1550 °C, 1600 °C รุ่น HTCT

รุ่น HTC, HTCT
ยี่ห้อ Nabertherm
ประเทศ เยอรมัน

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้า 1600 °C, 1750 °C, 1800 °C รุ่น LHT, LHT/LB

รุ่น LHT, LHT/LB
ยี่ห้อ Nabertherm
ประเทศ เยอรมัน

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้า 1100 °C, 1300 °C, 1500 °C รุ่น RT

รุ่น RT 50-250/11 - RT 30-200/15
ยี่ห้อ Nabertherm
ประเทศ เยอรมัน

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้า 1500 °C รุ่น RHTC

รุ่น RHTC 80-230/15 - RHTC 80-710/15
ยี่ห้อ Nabertherm
ประเทศ เยอรมัน

READ MORE