หน้าแรก / N-BIOTEK shaker

Remote Shaker Model NB-101SRC

Motion:   Orbital
Speed Range:   30 to 300 rpm
Time Range:   Continuous or upto 47h 59m 
Platform Size:   300(W)x330(D)mm

ยี่ห้อ  N-BIOTEK           ประเทศ เกาหลี

READ MORE

Medium Shaker Model NB-101M

Motion:   Orbital
Speed Range:   30 to 300 rpm
Time Range:   Continuous or upto 47h 59m 
Platform Size:   460(W)x455(D)mm

ยี่ห้อ  N-BIOTEK           ประเทศ เกาหลี

READ MORE

Mini Shaker Model NB-101S

Motion:   Orbital
Speed Range:   30 to 300 rpm
Time Range:   Continuous or upto 47h 59m 
Platform Size:   300(W)x330(D)mm

ยี่ห้อ  N-BIOTEK           ประเทศ เกาหลี

READ MORE

Rocker Model NB-104

Motion:   Orbital
Speed Range:   4 to 35 rpm
Angle Range:    +/-7C from horizontal
Time Range:   upto 3 hr or continuous
Platform Size:   290(W)x200(D)mm

ยี่ห้อ  N-BIOTEK           ประเทศ เกาหลี

READ MORE