หน้าแรก / PROTHERM

เตาเผาไฟฟ้า รุ่น PLF

Max Temperature: 1400 - 1600˚C
Continuous Operating Temperature:  50˚C below Tmax
Volume:   5 to 30 liters

รุ่น PLF 100, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160
ยี่ห้อ Protherm          ประเทศ ตุรกี

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้า รุ่น ECO

Max Temperature: 1100˚C
Continuous Operating Temperature:  50˚C below Tmax
Volume:   3 to 15 liters

รุ่น ECO 110
ยี่ห้อ Protherm           ประเทศ ตุรกี

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้า รุ่น PAF

Max Temperature: 1100 - 1200˚C
Continuous Operating Temperature:  50˚C below Tmax
Volume:   6 to 60 liters

รุ่น PAF 110, 120

ยี่ห้อ Protherm           ประเทศ ตุรกี

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้า รุ่น ACF

Max Temperature: 1100 - 1800 ˚C
Continuous Operating Temperature:  50˚C below Tmax
Volume:   6 to 16 liters

รุ่น ACF 110, 160, 170, 180
ยี่ห้อ Protherm          ประเทศ ตุรกี

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้า รุ่น PTF

Max Temperature: 1200˚C
Continuous Operating Temperature:  50˚C below Tmax
Volume:   250 to 900mm

รุ่น PTF 12, 14, 15, 16

ยี่ห้อ Protherm          ประเทศ ตุรกี

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้า รุ่น PZF12

Max Temperature: 1200˚C
Continuous Operating Temperature:  50˚C below Tmax
Volume:   600 to 900mm

รุ่น PZF12

ยี่ห้อ Protherm          ประเทศ ตุรกี

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้า รุ่น Mos-B,F

Max Temperature: 1550 - 1800 ˚C
Continuous Operating Temperature:  50˚C below Tmax
Volume:   1 to 8 liters

รุ่น Mos-B 150,160,170,180, Mos-F 160, 170, 180
ยี่ห้อ Protherm          ประเทศ ตุรกี

READ MORE

เตาเผาไฟฟ้าแบบลิฟท์ รุ่น ELV

Max Temperature: 1100 - 1800 ˚C
Continuous Operating Temperature:  50˚C below Tmax
Volume:   1 to 16 liters

รุ่น ELV 110, 140, 160, 170, 180

ยี่ห้อ Protherm          ประเทศ ตุรกี

READ MORE