เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ รุ่น: BWB-BIO

เครื่อง BWB BIO ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมาช่วยตรวจวัดสารละลายทางชีวภาพ และปรับปรุงงานด้านวิจัยรวมทั้งงานการตรวจวัดองค์ประกอบลิเธียม
แคลเซียม โซเดียม และโปแตสเซียม ซึ่งต้องทำอย่างรวดเร็วและเป็นกิจวัตรให้มีความทันสมัยมากขึ้น

ยี่ห้อ: BWB        ประเทศ: สหราชอาณาจักร