ตู้เย็นเก็บเลือด +4 องศาเซลเซียส รุ่น EMOTECA1500

รุ่น EMOTECA 1500
ยี่ห้อ FIOCHETTI
ประเทศ อิตาลี