เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ รุ่น: BWB-NUCLEAR

การวัดค่าลิเธียมที่ระดับความเข้มข้นต่ำภายในโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้น มีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยเครื่องเฟลมโฟโตมิเตอร์เฉพาะกิจอย่าง The
BWB Nuclear.

ยี่ห้อ: BWB        ประเทศ: สหราชอาณาจักร