ร่วมงานกับเรา


บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัทได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1982 เป็นเวลากว่า 42 ปี แล้ว ประกอบธุรกิจนำเข้าเครืองมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์ สินค้าส่วนใหญ่นำเข้ามาจากยุโรปและอเมริกา รวมทั้งเอเชีย เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าทั้งราคาและคุณภาพ บริษัทได้รับมาตรฐานควบคุม คุณภาพ ISO 9001 และมีบุคคลากรที่มีคุณภาพ ที่ผ่านการอบรมตามมาตราฐานน ISO 13485 เป็นที่ไว้วางใจลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เรามีสินค้าหลายหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม สาขา ทางด้านห้องแปลและหน่วยวิจัยต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

ตำแหน่งงานที่บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด เปิดรับสมัคร…
ตำแหน่งที่1 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

รายละเอียดงาน
วางแผนและนำเสนอขายสินค้า ทำการตลาด ดูแลและประสานงานกับลูกค้า
ทำใบเสนอราคา ทำรายงาน sale report , sale planning ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า พร้อมเปิดลูกค้าใหม่ และสรุปผล

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด
ที่อยู่ 28 ซ.อ่อนนุช 88 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

จำนวนอัตรา     4 อัตรา
เงินเดือน       16,000-20,000 บาท (ไม่รวม ค่าคอมมิชชั่นและสวัสดิการ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
•    เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี
•    จบการศึกษาตั้งแต่ระดับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆ
•    สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้
•    มีความสนใจในด้านการขาย และพบปะลูกค้า ขยัน มีมนุษยสัมพันธดี พูดจาคล่องแคล่ว
•    สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้
•    มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
•    สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รองรับแรงกดดันได้
•    มีรถยนต์หรือพาหนะส่วนตัว หรือ มีใบขับขี่
•    ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•    ถ้ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่2:  ช่างไฟฟ้า/อิเล็กโทรนิค
รายละเอียดงาน
-วิเคราะห์ปัญหาเครื่องมือห้องปฎิบัติการจากลูกค้าได้
-ตรวจเช็ค แก้ไข ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ
-ติดตั้งและสอนการใช้งานเครื่องมือห้องปฎิบัติการได้
-สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ทุกที่
-มีค่าคอมมิชชั่นให้ ไม่รวมเงินเดือน ในกรณีที่ทำยอดของการซ่อมถึงเป้าที่กำหนด
-ถ้ามีประสบการณ์งานซ่อม ด้าน อุปกรณ์เครื่องมือแลป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด
ที่อยู่ 28 ซ.อ่อนนุช 88 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

จำนวนอัตรา    
จำนวนอัตรา          3 อัตรา
เงินเดือน               20,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและสวัสดิการ)
    
คุณสมบัติผู้สมัคร
   เพศชาย
   อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี
   จบการศึกษาตั้งแต่ ปวส อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา อีเล็กทรอนิค ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   มีความคิดสร้างสรร สามารถดัดแปลงและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
   มีประสบการณ์ในการซ่อมไม่น้อยกว่า 2 ปี
   สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (มีเบี้ยเลี้ยงให้)
   มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   มีความรุ้ความเข้าใจในเรื่องวงจรอิเล็กทรอนิค วงจรไฟฟ้า เดินสายไฟ และ ระบบน้ำประปาได้
   ถ้าเคยผ่านงานซ่อมเครื่องมือแลปจะได้รับการพิจาราณาเป็นพิเศษ
   มีพาหนะส่วนตัว

สนใจสมัครงาน...
ติดต่อ:    คุณภาวัตร / คุณชลภัทร
Tel :      02-322-4562-6
Email :  [email protected]