มาตรฐานคุณภาพ

          บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งครอบคลุมด้านการติดตั้ง และการบริการในปี 2558 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลโลก ในการรับรองความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ต่อมาในปี 2559 ทางบริษัทฯ ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 13485:2016 ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยครอบคลุมในด้านการขาย การติดตั้ง และการให้บริการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน