หน้าแรก / ตู้แช่

ตู้แช่ และตู้เย็นเก็บเลือด ยี่ห้อ Meiling

Combined Refrigerator and Freezer
4℃ Blood Bank Refrigerators
2℃~8℃ Pharmacy Refrigerators 
-25℃, -40℃, -60℃, -86℃  Ultra-low Temperature Freezer

ยี่ห้อ : Meiling Biomedical    ประเทศ : จีน

READ MORE