หน้าแรก / เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ

เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ รุ่น: BWB - XP

เครื่อง BWB-XP คือเฟลมโฟโตมิเตอร์แบบ 5 ช่องทางเครื่องแรก ที่มีความสามารถตรวจหาและแสดงผลวัดของธาตุทั้ง 5 รวมทั้งเป็นอุปกรณ์สมรรถนะสูงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อยกระดับความแม่นยำและความเสถียร โดยใช้เวลาทำการวิเคราะห์ที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

ยี่ห้อ: BWB        ประเทศ: สหราชอาณาจักร

READ MORE

เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ รุ่น: BWB-XP PLUS

รุ่น: BWB-XP PLUS
ยี่ห้อ: BWB
ประเทศ: สหราชอาณาจักร

READ MORE

เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ รุ่น: BWB-BIO

เครื่อง BWB BIO ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมาช่วยตรวจวัดสารละลายทางชีวภาพ และปรับปรุงงานด้านวิจัยรวมทั้งงานการตรวจวัดองค์ประกอบลิเธียม
แคลเซียม โซเดียม และโปแตสเซียม ซึ่งต้องทำอย่างรวดเร็วและเป็นกิจวัตรให้มีความทันสมัยมากขึ้น

ยี่ห้อ: BWB        ประเทศ: สหราชอาณาจักร

READ MORE

เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ รุ่น: BWB-NUCLEAR

การวัดค่าลิเธียมที่ระดับความเข้มข้นต่ำภายในโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้น มีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยเครื่องเฟลมโฟโตมิเตอร์เฉพาะกิจอย่าง The
BWB Nuclear.

ยี่ห้อ: BWB        ประเทศ: สหราชอาณาจักร

READ MORE

เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ รุ่น: BWB-SUGAR

เครื่อง BWB Flamephotometer สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล

ยี่ห้อ: BWB          ประเทศ: สหราชอาณาจักร

READ MORE

เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ รุ่น: BWB-LI

BWB Flame Photometers มีชื่อเสียงในด้านการวัดค่าลิเธียมที่มีความเสถียรและแม่นยำสูง สูตรที่ได้รับรางวัลนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะด้วยการปรับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจจับอาร์เรย์ ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของBWB

ยี่ห้อ: BWB        ประเทศ: สหราชอาณาจักร

READ MORE

เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ รุ่น: BWB-SYN FUELS

เครื่องวัดค่าเปลวไฟ BWB SYN FUELS เป็นเครื่องวัดค่าโฟโตสเฟียร์ชนิดแรกและตัวเดียว พร้อมด้วยการตรวจจับและแสดงผลทั้ง 4 องค์ประกอบพร้อมกัน BWB SYN FUELS เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปรับปรุงความถูกต้องและความมั่นคงตลอดจนลดเวลาในการวิเคราะห์

ยี่ห้อ: BWB           ประเทศ: สหราชอาณาจักร

READ MORE

เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ รุ่น: BWB-WINE

เครื่องเฟลมโฟโตมิเตอร์ BWB สำหรับอุตสาหกรรมไวน์
ด้วยระบบตรวจหามัลติเพิลแคลเซียมและนวัตกรรม “Light Pipe Technology” จะช่วยให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานการตรวจวัดแคลเซียมใน
ไวน์ ซึ่งจะถูกผสมเข้าไปก่อนจะถูกแยกออกมาในกระบวนการผลิต แน่นอนว่าช่องสำหรับโปแตสเซียมและแคลเซียมของเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้ในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะเช่นกัน

ยี่ห้อ: BWB             ประเทศ: สหราชอาณาจักร

READ MORE

เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ รุ่น: BWB-SFP

เครื่อง BWB Flamephotometer ที่กำหนดค่าไว้เป็นพิเศษเพื่อให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า

ยี่ห้อ: BWB          ประเทศ: สหราชอาณาจักร กำหนดค่าไว้เป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

READ MORE