หน้าแรก / ZK MEILING

ตู้แช่เยือกแข็งอุณหภูมิต่ำ -40℃ ~ -86℃

ตู้แช่เยือกแข็งอุณหภูมิต่ำ -40℃ ~ -86℃ 

ยี่ห้อ : Meiling Biomedical    ประเทศ : จีน

READ MORE

ตู้แช่แข็ง -20°C ~ -40°C

ตู้แช่แข็ง ตู้แช่อุณหภูมิต่ำ -20°C ~ -40°C

ยี่ห้อ : Meiling Biomedical    ประเทศ : จีน

READ MORE

ตู้แช่แข็ง -10°C ~ -25°C

ตู้แช่แข็ง ตู้แช่ชีวการแพทย์ -10°C ~ -25°C

ยี่ห้อ : Meiling Biomedical    ประเทศ : จีน

READ MORE

ตู้เย็นทางการแพทย์ ตู้แช่ยา ตู้แช่วัคซีน 2℃ ~ 8℃

ตู้เย็น ตู้เย็นทางการแพทย์ ตู้แช่ยา
ตู้แช่วัคซีน ตู้แช่สารเคมี ตู้แช่ตัวอย่าง  2℃ ~ 8℃ 

ยี่ห้อ : Meiling Biomedical    ประเทศ : จีน

READ MORE

ตู้เย็นเก็บเลือด ตู้แช่เลือด 4 ℃

ตู็เย็นเก็บโลหิต ตู้เย็นเก็บเลือด ตู้แช่เลือด 4 ℃

ยี่ห้อ : Meiling Biomedical    ประเทศ : จีน

READ MORE

ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง (2 in 1)

ตู้เย็นและตู้แช่แข็งสองอุณหภูมิ (2 in 1)
ตู้เย็นอุณหภูมิ 2℃ ~ 8℃
และตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -10℃~-40℃

ยี่ห้อ : Meiling Biomedical    ประเทศ : จีน


 

READ MORE

ตู้แช่ และตู้เย็นเก็บเลือด ยี่ห้อ Meiling

Combined Refrigerator and Freezer
4℃ Blood Bank Refrigerators
2℃~8℃ Pharmacy Refrigerators 
-25℃, -40℃, -60℃, -86℃  Ultra-low Temperature Freezer

ยี่ห้อ : Meiling Biomedical    ประเทศ : จีน

READ MORE