หากคุณกำลังมองหาเครื่องที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เครื่อง Bomb Calorimeter รุ่น CAL3K-A น่าจะตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด โดยเครื่อง CAL3K มีความแม่นยำสูง (% RSD - 0.05%) นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการความเร็วมากขึ้นหรือความถูกต้องมากขึ้นระหว่างการวิเคราะห์ตัวอย่างของคุณ